bfno
[ Beroeps Federatie van Natuursport Ondernemingen ]

VERZEKERING BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

Na jaren van zoeken en omzwervingen via allerlei verzekeringsagenten, - makelaars en -maatschappijen zijn wij er als BFNO uiteindelijk in geslaagd om dd. 25. feb. 1997 een polis Burgerlijke Aansprakelijkheid Ondernemingen af te sluiten. Op zich niets bijzonders ware het niet dat het hier gaat om een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (uitbating en beroepsaansprakelijkheid) voor de volgende activiteiten: bergwandelen, surfen, zeilen, kajak, rafting, canyoning, rotsklimmen, mountainbike, gletsjertochten, kliminitiatie, duiken, snorkelen, wildwaterstage, ski, speleologie, ...

Zijn niet gewaarborgd door deze polis
De schadegevallen welke verband houden met de reis- en de reisorganisatie.

Schadegevallen welke verband houden met de activiteiten (in het kader van dezelfde niet-gewaarborgde reis) zijn wel gewaarborgd. Deze clausule is logisch daar er een wettelijke regeling bestaat voor de organisatie van reizen.

Niet onbelangrijk in deze polis zijn verder nog :
- de waarborgen en verzekerde bedragen
- de territorialiteit
- voedselintoxicatie
- de regeling BA voor onderaannemers - leveranciers van materiaal
- de premie.

Heel bijzondere aandacht verdient de clausule die de dekking regelt van de aansprakelijkheid van zg. free-lance monitoren.

Free-lance monitoren
De schade voortvloeiend uit de aansprakelijkheid van de free-lance monitor
- aangesteld door een verzekerd BFNO-lid - wordt gedekt op voorwaarde dat de betrokken free-lance monitor de nodige opleiding genoten heeft. Deze opleiding moet minstens equivalent zijn aan een initiators-diploma (BLOSO / ADEPS) of een ingeschaald wetenschappelijk-pedagogisch diploma (Master (Lic.) of Bachelor (Reg.) L.O. & Bewegingswetenschappen - specialist in de betrokken sporttak) in één van de volgende 18 sporttakken :

- bergsport + bergwandelen
- kajak + rafting
- muurklimmen
- oriëntatielopen
- redden & reddend zwemmen
- roeiën
- ski: alpijns, langlauf & snowboard
- speleologie
- sportduiken
- windsurfing
- zeilen + catamaranzeilen
- zeilwagenrijden

Enkel de bevoegde diensten van BLOSO - VTS (en ADEPS voor de franstaligen) kunnen de equivalentie van de voorgelegde diploma's bekrachtigen.

Deze dekking geldt uitsluitend voor de free-lance monitoren aangesteld door een verzekerd BFNO-lid.
Dekking wordt verleend voor de begeleiding van recreatieve sportmanifestaties.

Dekking wordt verleend voor zover de sporttechnische competenties vastgelegd voor de hoger genoemde diploma's niet overschreden worden.

Dekking voor het begeleiden op hoger technisch niveau van deze sporten (bijvoorbeeld alpinisme vanaf niveau IV, kajak & rafting vanaf niveau III, buiten piste skiën, ....) wordt enkel verleend mits het voorleggen van een diploma van trainer B of A (of een equivalent ervan) en mits de expliciete voorafgaandelijke goedkeuring door AGF-Assubel.

Enkel de bevoegde diensten van BLOSO - VTS (en ADEPS voor de franstaligen) kunnen de equivalentie van de voorgelegde diploma's bekrachtigen.

Voor de interpretatie van deze clausule wordt verwezen naar "Beroepsaansprakelijkheid sportmonitoren" (H. Smulders, 1998). Deze tekst maakt integraal deel uit van deze polis.

Slotbemerking
De combinatie van opleiding gelinkt aan verzekering is uniek voor de sport in Vlaanderen (België). Het heeft er alle schijn naar dat dergelijke opleidingsvoorwaarde eerder regel dan uitzondering zal worden voor diegenen die in de toekomst nog verzekerd willen worden.