bfno
[ Beroeps Federatie van Natuursport Ondernemingen ]

Onze diensten en uw belangen
Wij verdedigen de belangen van het beroep van natuursportondernemer, -organisator, -verhuurder, -verkoper of -verdeler in het algemeen en die van onze aangesloten leden in het bijzonder, bij alle mogelijke instanties en bij uw klanten op volgende specifieke terreinen:

1. wetgeving en overheidsinstanties
De BFNO bestudeert wetten en decreten die ons beroep aanbelangen. We maken politici bewust van onze problemen en stimuleren of beïnvloeden deze met als doel bij toekomstige wetgeving met onze adviezen betrokken te worden.

2. eigen gedragscode
De leden van BFNO handelen allen volgens een nauwkeurig opgestelde gedragscode. Het is rond dit 'credo' dat nu onze beroepsfederatie in eerste instantie werd opgericht. Een constructieve aanpak en rekening houden met de natuur en haar gebruikers staan hierin centraal.

3. duidelijkheid met een huishoudelijk reglement
Ons huishoudelijk reglement regelt o.a. de 'soorten' leden, de 'verplichtingen' voor alle werkende en beschermleden, de wettelijke statutaire bepalingen, de verkiezingen van een 'Raad van Bestuur', de zitting van de 'Algemene Ledenvergaderingen'.

4. verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
Alle leden van de BFNO kunnen een aansluiting nemen op de MEEST COMPLETE VERZEKERINGSPOLIS BA die er momenteel op de markt is. Maximale dekkingen, duidelijke bescherming, accurate bepalingen en een lage kostprijs zijn de kenmerken van deze exclusieve BFNO-verzekeringspolis BA.

5. verzekering reis en bijstand :
Alle leden van de BFNO kunnen tegen zeer gunstige voorwaarden, een exclusieve reis- en bijstandsverzekering aan hun klanten aanbieden. Voor toegang klik op het logo.
logomonassis


6. interimarbeid

Om het voor de leden mogelijk te maken tijdelijke medewerkers op een wettelijke manier te werk te stellen (o.a. Dimona-aangifte) heeft BFNO een samenwerking uitgewerkt met RANDSTAD. Klik op de naam om de toepassing te starten.7. juridisch advies
Wanneer er onverwachte problemen opduiken op juridisch vlak is het vaak moeilijk om bij de juiste personen of instanties te rade te gaan. De BFNO verzorgt via haar raadsman GRATIS een EERSTE ADVIES op haar kosten. Naderhand is het aan onze leden vrij om desgewenst verdere stappen te ondernemen. Deze gebeuren op de kosten van het aangesloten lid.

8. nieuwsbrieven & -mails
De BFNO verzorgt voor haar leden een electronische nieuwsbrief. Deze worden soms aangevuld met tussentijdse berichten voor dringende aangelegenheden. Een greep uit de berichten : verzekeringspolis wetgeving, deelname aan beurzen, het bekomen van gunstige deelnametarieven, wetgeving onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen, samenstelling dossier opleidingen, contacten met Toerisme Vlaanderen, werkgroepen 'Sport en Natuur' van BLOSO, inventarisatie watersport Vlaanderen, voordrachten over Ecotoerisme, deelname aan studiedagen en publicaties, contacten met buitensportfederaties zoals o.a. UBS, VVS, UBF, Klim-en Bergsportfederatie.

9. samenwerking tussen de leden
Een duidelijke informatiedoorstroming tussen onze leden, behoort tot de taken én troeven van de BFNO. We organiseren een meldingsdienst met betrekking tot afspraken i.v.m. terreinbetreding, plaatselijke reglementeringen, vergunningen, enz... De BFNO stimuleert de commerciële samenwerking tussen haar leden.

10. modelcontracten, fiscaliteit & btw
De BFNO streeft ernaar om bij haar leden eenvormige contracten, inschrijvingsformulieren en Algemene Verkoopsvoorwaarden te bekomen in het belang van de klanten. De BFNO adviseert haar leden betreffende de bepalingen rond fiscaliteit en BTW.

11. deontologie en opleidingen
De BFNO wil aan haar leden informatie doorspelen over opleidingen in de sector, zowel in het binnen- als in het buitenland. Ze organiseert soms interne opleidingen.
Ze bewaakt de deontologie van het beroep, interpreteert de plichtenleer met betrekking tot uw klanten, leveranciers en collega's. De BFNO spant zich in om tot internationaal erkende diploma's voor de natuursportorganisators en -begeleiders te komen.

12. public relations
Wij verlenen onze medewerking aan pers en media, waarbij niets onverlet wordt gelaten om het beroep in een goed daglicht te stellen.
Een greep : publicaties in vele Vlaamse kranten en tijdschriften, VRT & VTM programma's, TV nieuws Veronica Nederland, RTL-4 Luxembourg ...

13. internationale contacten
Ook op het internationale vlak verzorgt uw beroepsfederatie de nodige contacten
met aanverwante belangenverenigingen.
De BFNO is initiatiefnemer geweest voor de oprichting van de EC-OE (European Confederation of Outdoor Employers) en is momenteel (tot 2012) ook de voorzitter van de EC-OE.

Verder is de BFNO actieve partner in het Europese Leonardo Da Vinci project EQFOA (European Qualification Framwork / Outdoor Animator) en het vervolgproject CLO2.

14. BFNO website
De BFNO biedt de leden de mogelijkheid om een geïndividualiseerde pagina toe te voegen via de vermelding in de ledenlijst.