bfno
[ Beroeps Federatie van Natuursport Ondernemingen ]

Begeleidingssysteem Veiligheid en Milieuzorg.
In 2001 startte de BFNO een pilootproject Veiligheid en Milieuzorg. Aanleiding daartoe was het ontwerp van nieuwe regelgeving op de consumentenveiligheid, die ondertussen van kracht werd (KB van 4 maart 2002 en KB van 26 april 2004). Eerder dan deze bepalingen op de letter na te leven, werkte de federatie de wettelijke minimumeisen verder uit tot een instrument voor de verbetering van de veiligheid én de milieuzorg van natuursportprogramma's. Aan de hand van dit instrument worden momenteel een aantal BFNO-lidorganisaties doorgelicht, eerst intern en vervolgens door onafhankelijke auditors.

De doelstellingen van het project zijn :
- De nieuwe regelgeving als minimumstandaard te doen respecteren op het terrein;
De veiligheid van de natuursportprogramma's die door BFNO-leden aangeboden worden continu te verbeteren;
- Ondernemingen die op het terrein blijk geven van een zorgvuldig Veiligheids- en Milieubeleid als dusdanig te erkennen;
- Het begeleidingsinstrument voor Veiligheid en Milieuzorg verder te verfijnen;
- Dit instrument zodra het voldoende afgewerkt is voor alle geïnteresseerden beschikbaar te maken en zodoende de veiligheid en milieuzorg in de hele natuursportsector ondersteunen;
- Alle betrokkenen te informeren over de stand van zaken inzake veiligheid en milieuzorg in Belgische natuursportondernemingen.

De natuursportorganisaties die aan het project deelnemen en eventueel het label verkregen, zijn op de BFNO-ledenlijst met de projectlogo's aangeduid.

Klik voor verdere uitleg op één van de logo's.

1_502_503_50

Het label is geregistreerd. Elk gebruik  van deze logo's vergt een voorafgaande toestemmig van de BFNO.

Het project verloopt in samenspraak met het Bestuur Kwaliteit en Veiligheid van het Ministerie van Economische Zaken en het behalen van het label is erkend als gedragscode (meer informatie vindt u  op pagina 5 en 6 van dit document).

Het wordt  tevens ondersteund door 2 onderzoeksgroepen van de Universiteit van Leuven, namelijk de eenheid Sociaal-Culturele Kinesiologie (SOCK) en het Centrum voor Organisatie- en Personeelspsychologie (COPP).

Een verdere toelichting van dit kwaliteitsinstrument verscheen in de volgende publicatie van het Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer.