bfno
[ Beroeps Federatie van Natuursport Ondernemingen ]

algemene informatie
BFNO vzw
Wolfshaegen 180
3040 Huldenberg
E-mail :info@bfno.be

Ondernemingsnummer: 442.215.872

Raad van Bestuur
Voorzitter : Jeroen Schurmans
Secretaris : Lenie Krijgsman
Penningmeester : Renaat De Feyter
Lid : Frank Descamps
Lid : Hugo Landre
Lid : Emiel Van der Veken
Lid : Yves verraes
Lid : Bart Boots