bfno
[ Beroeps Federatie van Natuursport Ondernemingen ]

Links

Overkoepelende Europese federatie:

ecoe_120

EC-OE: European Confederation of Outdoor Employers


Presentaties tijdens de studienamiddag en algemene vergadering van 14/12/2010

Europese norm mbt touwenparcours  - Johan Hovelynck

Permis d'environnement - Patrick Miel

Regelgeving in België en de aanpak van het Begeleidingssysteem Veiligheid en Milieuzorg - Jac Loosveldt

EC-OE en de Europese 'Sport & Active Leisure' scè€ne- Herman Smulders

Internationaal onderzoek:

European Standards for Outdoor Animators

Professionalizing training and mobility for Outdoor Animators in Europe, bridging the gap between sector competences and learning outcomes

Documentatie wetgeving & normen:

Wetgeving m.b.t. de actieve ontspanningsevenementen

Wetgeving m.b.t. de veiligheid van extreme ontspanningselementen

Wetgeving m.b.t. de verhuring van producten

Bureau voor Normalisatie: aankoop geregistreerde Belgische normen

De Europese norm m.b.t. touwenparcours kan u hier aanschaffen.

 

Publicaties

Over de activiteiten van de BFNO verschenen onder meer de volgende artikels. Standpunten die in deze teksten worden ingenomen blijven voor rekening van de auteur en vertolken niet noodzakelijk het standpunt van de BFNO.

De identiteit van de sector:
Smulders, H. (2010) Defining the Outdoors.  Ongepubliceerd document. België, 12/01/2010
Ongepubliceerde Powerpoint presentatie 'Defining' EC-OE, 2013

Presentatie voor Directorate-General for Health & Consumers  (EU), Brussel 18 juni 2010: Smulders, H. & Loosveldt, J. (2010) EC-OE & (Consumer) Safety (pdf).

Smulders, H. (2008) The impact of a European Qualification Framework on the organisation of outdoor activities within the EU. Presentation at the EQFOA Final Conference in Vierumäki  / Finland, 19/09/2008

Hovelynck, J. (2008). Natuursportactiviteiten in het kader van het werk: hoe veilig? Prebes Veiligheidsnieuws, 158, 7-13. (pdf) 

Hovelynck, J. & Smitz, T. (2008). Programmaveiligheid in natuursportprogramma’s: de rol van risicoanalyse en de opvolging van ernstige incidenten. Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer, (203), 65-73.
 
Smitz, T. & Hovelynck, J. (2008). Natuursportactiviteiten: risicomanagement en programmaveiligheid. Tijdschrift voor Lichamelijke Opvoeding, (4), 17-22.

Smulders, H., De Ruytter, D., Hovelynck, J., De Ryck, L., Nold, J.  BFNO Milieuzorgsysteem (pdf) Niet-gepubliceerd document, Leuven, 2001


Hovelinck, J.(2002). Kwaliteitssysteem voor programmaveiligheid (pdf)
Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer, 002, nr.168.

Smulders, H.(1994). Aansprakelijkheid in de sport: probleemstelling vanuit de sportpraktijk (pdf)
Leuven: presentatie Studiedag Sport en Aansprakelijkheid, KU Leuven, 6 mei

Smulders, H. (1994). Sport & toerisme : problematiek van natuursport-organisaties (pdf) in : Van Pelt, H.(Red.), Sport & Toerisme, Sportacahier nr. 21, 50-66.

Smulders, H. (1995). Verslag parallelsessie : Kadervorming (pdf)
in : Boes, M.(Red.). De rol van de overheid in de sport, Leuven: Peeters.


Smulders, H. (1997). Voorwaarden voor organisatie,
fiscaliteit en sociale zekerheid in de sport.
(pdf)
in : Blanpain, R. (Red.). De organisatie van de sport. Leuven: Peeters.

Smulders, H. (1998). Sport is tof (zegt men)...maar kan ook levensgevaarlijk zijn (pdf)
Vlaams Tijdschrift voor Sportgeneeskunde & Sportwetenschappen 75, 40-45.

De Ruytter, D. (2005). Veiligheid bij de organisatie van avontuurlijke bewegingsvormen (pdf)
Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer, 186.


Beroepsfederatie van Natuursportondernemingen (BFNO)
in : Kluwer 'Praktijkgids voor Sportmanagment'
auteur : H. Smulders (voorzitter BFNO)

Waarop letten bij uw zoektocht naar outdoorbedrijven ?
verschenen bij : Event Media Plus (NL), 1999 - nr 7
auteur : Chris Tournicourt

Dossier : Sports en plain air. Etes-vous assuré ?
verschenen bij : Event Media Plus (FR), 1999 - nr 7
auteur : Chris Tournicourt


Hovelynck, J.(2006). Safety auditing for adventure programs (pdf)
Leuven. Presentation at EQF Start Conference', Oct. 12th.


Hovelynck, J.(2006). Natuursporten in het onderwijs: hoe veilig ? (pdf)
Hasselt: presentatie op de Studiedag Provinciaal Veiligheidscomité Limburg, 7 februari.

De Ruytter, D.(2006). Veiligheid bij de organisatie van avontuurlijke bewegingsvormen (pdf)
Hasselt: Studiedag Provinciaal Veiligheidscomité Limburg, 7 februari.